• image

    Bài ca vũ trang toàn dân

    Cao Việt Bách

    Sáng tác: Nhạc sĩ Cao Việt Bách