Nghe trực tiếp Kinh tế

Kinh tế

Hội nghị các Chuyên gia Cấp cao Đông Á về hợp tác ứng phó COVID-19
Ngày 16/10, Hội nghị các Chuyên gia cấp cao Đông Á (EAS) về hợp tác ứng phó COVID-19 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Việt Nam (trong vai trò Chủ tịch ASEAN và EAS 2020) và Indonesia (trong vai trò Chủ tịch Hội nghị các Quan chức cao cấp Y tế (SOMHD) ASEAN).