• image

    Nhớ hội Làng Sen

    Sáng tác: Dân Huyền Trình bày: Thu Lan - Đăng Thuật - Hợp ca nam nữ Đài TNVN