• image

    Hò đẵn gỗ

    Sáng tác: Lê Yên Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN