• image

    Hà Nội vào trận đánh

    Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN