• image

    Giữ lúa, giữ làng

    Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN