• image

    Chào mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Sáng tác: Nhạc sĩ Đỗ Minh Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN