• image

    Cả cuộc đời về ta

    Lưu Hữu Phước

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước