Nghe trực tiếp Kinh tế

Những giải pháp hay ứng phó với lũ lụt (17/10/2020)
Những giải pháp hay ứng phó với lũ lụt. <BR> -Huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam: Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp. <BR> - Chăm sóc, phục hồi cây trồng bị ngập úng sau mưa, lũ. <BR> -Tìm hiểu biển đảo Việt Nam. <br>+ Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển” <+> + Câu hỏi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam