• image

    Diệt phát xít

    Sáng tác: Nguyễn Đình Thi Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN