Bầu cử Mỹ: Những bang ông Trump buộc phải thắng để lách qua cánh cửa hẹp
Mặc dù các cuộc khảo sát cho thấy ông Biden dẫn trước về cả số phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri nhưng Tổng thống Trump vẫn có một cánh cửa hẹp để giành được 270 phiếu đại cử tri.