• image

    Bài ca nông dân

    Lê lôi

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lôi