• image

    Bám biển quê hương

    Phạm Tuyên

    Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên