Nghe trực tiếp VOV GT HN Nghe trực tiếp VOV GT HCM

Bộ GTVT đồng thuận khai thác xe buýt điện tại Hà Nội và TP.HCM 
Việc sử dụng xe buýt điện sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ và đa dạng hóa xe buýt sử dụng năng lượng sạch, bảo đảm các yêu cầu an sinh xã hội, phục vụ nhân dân trên địa bàn Thành phố.