Yêu thú cưng, giới hạn nào là đủ?
F5.VOVLIVE - Với nhiều bạn “teen”, do quá yêu, quá chiều thú cưng mà quên mất rằng đôi khi chúng cũng khiến bạn mất an toàn. Vậy yêu thú cưng, giới hạn nào là đủ. Hãy cùng tìm hiểu...