Nghe trực tiếp Người tốt việc tốt

Người tốt việc tốt

Ông Pờ Dần Xinh, tấm gương sáng ở xã Sín Thầu
Ông Pờ Dần Xinh lãnh đạo bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn ma túy, xóa “bản trắng đảng viên”, và không ngừng vươn lên.