• image

    Âm vang cuộc đời Bác

    Đôn Truyền

    Sáng tác: Nhạc sĩ Đôn Truyền