• image

    Bắc Sơn

    Văn Cao

    Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao