• image

    Dáng Bác Hồ ta đó

    Sáng tác: Trương Tuyết Mai Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN