• image

    Lên đàng

    Sáng tác: Lưu Hữu Phước - Huỳnh Văn Tiểng Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN