Video: Lễ hội chùa Cổ Lễ, Nam Định
VOVLIVE - Chùa Cổ Lễ hay Quang Thần tự nằm ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, được xây dựng từ thế kỷ 12 thời vua Lý Thần Tông.