Nghe trực tiếp VOV5

Ngày vì người nghèo, sức lan tỏa từ một cuộc vận động
Từ năm 2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" trên phạm vi cả nước và quyết định lấy ngày 17-10 hàng năm là "Ngày Vì người nghèo".