Khoa học - Công nghệ

Huawei mở rộng bảo hành smartphone, cung cấp kho đám mây miễn phí
Huawei đã khởi động một chiến dịch gọi là “A Little Extra Care” để thưởng cho những khách hàng sử dụng smartphone hiện tại và thu hút những khách hàng mới.