Khoa học - Công nghệ

"Gã khổng lồ công nghệ" Google, Microsoft, Amazon bồi thường nhân viên ra sao?
Các gói thôi việc khác nhau giữa các công ty, từ mức tối thiểu theo yêu cầu hợp pháp đến các gói dài hạn hơn, bao gồm các lợi ích chăm sóc sức khỏe và chuyển nhượng nhanh chóng.