Khoa học - Công nghệ

Nhiều công ty công nghệ Iran muốn hợp tác với Việt Nam
Trung tâm trao đổi công nghệ và các vấn đề quốc tế Iran cho biết nhiều công ty công nghệ của nước này muốn hợp tác và đầu tư vào thị trường năng động Việt Nam.