• image

    Lửa đô thành rưc cháy

    Sáng tác: Huy Quang (Phan Huỳnh Điểu) Trình bày: Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN