Nghe trực tiếp Chính sách pháp luật

Chính sách pháp luật

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Việc quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp giúp giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp.