• image

    Bài ca từ biên giới

    Thanh Phúc

    Sáng tác: Nhạc sĩ Thanh Phúc