• image

    Chiến công tiếp chiến công

    Sáng tác: Nhạc sĩ Vân Đông Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN - Vân Khánh