• image

    Giữ vững biển trời xô-viết Nghệ An

    Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Ngọc Tân - Vân Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN