Văn hóa

Out of Africa (Châu Phi nghìn trùng) ra mắt bản tiếng Việt
Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và lọt vào các danh sách bình chọn những cuốn sách phi hư cấu hay nhất mọi thời đại.