• image

    Hát mừng Tây Nguyên giải phóng

    Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN