• image

    Bài ca người giáo viên

    Nguyễn Xuân Khoát

    Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát