• image

    Hành khúc đội quân xây dựng

    Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN