• image

    Nhớ lời Bác

    Sáng tác: Hoàng Vân Thơ: Lưu Trùng Dương Trình bày: Trần Khánh - Tuyết Thanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN