• image

    Ánh đèn cầu Việt Trì

    Hoàng Hà

    Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Hà :