• image

    Bài ca những người thợ mỏ

    Phạm Tuyên

    Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên