Dàn 'người tình tin đồn' toàn mỹ nam của Lý Nhã Kỳ
Đã đẹp, lại giàu và "độc thân dài lâu" nên danh sách người tình tin đồn của Lý Nhã Kỳ liên tục được nối dài, và hầu hết đều là mỹ nam và nhiều người còn rất trẻ.