• image

    Đường vào nhà máy

    Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN