Bộ Chính trị quy định 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Theo quy định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt.
Sự kiện nổi bật: 
Mới nhất