Thế giới trải qua tuần tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc COVID-19 trong 7 ngày đã tăng vọt lên gần 2 triệu người, mốc kỷ lục mới của thế giới.
Mới nhất