• image

    Khúc tráng ca thành Quảng Trị

    Sáng tác: Bùi Sơn Trình bày: Phan Muôn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN