COVID-19

“Mổ xẻ” thành công và hạn chế của Nghị quyết 30 trong chống dịch COVID-19
Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống COVID-19.