Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOVAMS) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh VOV3, VOVLive và Kênh VOVGT bao gồm: VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh, VOVGT Mekong trong thời gian 03 năm (36 tháng).