Chuyện làm phát thanh “livestream”
Bắt kịp dòng chảy trong kỷ nguyên số, những người làm báo phát thanh không chỉ đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tương tác với thính giả mà còn ứng dụng ngày càng mạnh mẽ hơn các nền tảng số, giúp từng chương trình có thể “tìm đến” và đáp ứng nhu cầu “nhanh, tiện lợi, hấp dẫn” mà công chúng đang đòi hỏi.