CEO Apple Tim Cook kiếm và tiêu tiền thế nào?
Giá trị tài sản ròng 2,1 tỷ USD của CEO Apple Tim Cook vẫn không khiến ông trở thành một trong 1.000 người giàu nhất thế giới.