Nữ Phó tổng Giám đốc FLC từ chức
Tập đoàn FLC vừa thông báo việc thay đổi nhân sự, theo đó, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đặng Thị Lưu Vân kể từ 22/3/2023.