Trạm BOT Cai Lậy - Tiền Giang sắp được thu phí trở lại
Sau nhiều năm phải dừng thu phí vì bị người dân, lái xe phản ứng, từ tháng 8/2022, cơ quan chức năng sẽ cho phép nhà đầu tư thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.