Công nghệ "nuôi-gác" ốc và định hướng phát triển tài nguyên bản địa
Đồng Tháp được xem là cái nôi phát triển của một loại đặc sản dân dã của miền Tây, đó là sản phẩm ốc lác gác bếp. Tại huyện biên giới Tân Hồng, ốc lác gác bếp đã được thanh niên trẻ Võ Hoài Phong phát triển và kỳ vọng sẽ là một mô hình kinh tế phát triển mạnh trong thời gian tới.