Những bài học quý dành cho các startup công nghệ
Trong hành trình của người sáng lập công ty khởi nghiệp, hãy khiêm tốn, học tài chính và tiếng Anh, đừng bao giờ dựa vào những thứ bạn không thể kiểm soát hoặc quản lý, và cuối cùng, đừng mất tập trung.