Bị truy tố hình sự, sự nghiệp chính trị của ông Trump có bị ảnh hưởng?
Giới phân tích cho rằng, quyết định của bồi thẩm đoàn Manhattan có thể khiến hệ thống chính trị của Mỹ đối mặt với khó khăn, thách thức chưa từng có, gây ảnh hưởng lớn đối với tiến trình tranh cử của ông Trump năm 2024.