Thăm đền An Sinh nơi quê gốc nhà Trần ở Đông Triều
VOVLIVE - Đền An Sinh không chỉ là nơi thờ các vị vua và danh tướng nhà Trần mà còn ghi dấu những trầm tích lịch sử, văn hóa của Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều - một phần cấu thành quan trọng trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đang đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.