Rác thải nhựa - nỗi ám ảnh của sinh vật biển
Các tác phẩm cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” đã ghi nhận được nét sự sợ hãi của các loài sinh vật biển đối với rác thải nhựa.