Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nói gì về dự án hồ Ka Pét?
Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội sẽ tiếp tục triển khai hoạt động giám sát hàng năm đối với dự án hồ chứa nước Ka Pét.