Nhật ký thời xưa đầy cảm xúc của cụ ông khiến ai đọc xong cũng thấy ấm lòng
Những trang nhật ký thời tuổi trẻ của cụ ông chỉ trong thời gian ngắn đã nhận về hơn 4 nghìn lượt tương tác và hơn 1 nghìn lượt chia sẻ.