Thầy thuốc Nhân dân Đỗ Ngọc Tấn và câu chuyện chữa bệnh trĩ cho hàng triệu lượt bệnh nhân
VOVLIVE - Trĩ ĐNT là thương hiệu được giữ gìn và phát triển 36 năm qua của PGS.TS. BS CKI - Thầy thuốc Nhân dân Đỗ Ngọc Tấn, cùng các cộng tác là các GS, TS, BS chuyên khoa. Trong 36 năm ấy họ đã chữa bệnh cho hàng triệu lượt bệnh nhân.