Israel bất ngờ dùng vũ lực giải cứu con tin trong tay Hamas một cách táo bạo
Các con tin Israel bị Hamas nhốt trong 2 tòa nhà dân sự có đông dân thường xung quanh ở Gaza. Lực lượng Israel đã phải diễn tập kỹ càng, thu thập nhiều thông tin tình báo và bảo đảm yếu tố bất ngờ khi dùng vũ lực để giải cứu các con tin khỏi đây.