Chân dung tân Chủ tịch Nghị viện châu Âu trẻ nhất từ trước đến nay
Ngày 18/1, Nghị viện châu Âu đã bầu nữ nghị sĩ người Malta, bà Roberta Metsola làm tân Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Bà Metsola vượt qua hai ứng viên khác trong cuộc bỏ phiếu với 458 phiếu ủng hộ trên 616 phiếu hợp lệ.